Siirry suoraan sisältöön

Turvallisuus

Kunnarileirillä kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen

Leirin johtaja:

Matti Mäkinen, p. 040 5052198, sp. matti.makinen@hankasalmi.fi

Leirin turvallisuuspäällikkö:

Jukka Erjamo, p 040 707 1156

Majoituskoulujen valvomattomat ovet ovat lukittuna koko leirin ajan. Sisään pääsee vain merkityistä ovista, joiden yhteydessä majoitusvalvonta on. Sisään pääsevät ainoastaan leiripassin lunastaneet. Majoitusvalvojille ilmoitetaan kaikki saapumiset ja lähtemiset, sekä luokkaan jäävien määrä, mikäli koko joukkue ei poistu kerralla. Luokkatilan ollessa tyhjä, tulee luokan ulkopuolelle sijoittaa ”tila tyhjä” lappu.

Leiriläisten majoittuessa käydään jokaisen joukkueen kanssa läpi majoittumiseen liittyvät säännöt sekä toiminta palohälytyksen sattuessa.

Kilpailupaikalla toimintaa ohjaa Pesäpalloliiton säännöt ja kilpailupaikalla toimitaan Pesäpalloliiton kilpailumääräysten mukaisesti.

Leiriorganisaatio turvaa toiminnallaan turvallisen leirin. Joukkueiden mukana olevat täysi-ikäiset henkilöt vastaavat myös osaltaan joukkueen jäsenten käyttäytymisestä ja turvallisuudesta. Valmentajien vastuulla on minimoida vahingot ja urheiluvammat.

Joukkueet huolehtivat itse majoituksen, ruokailun ja otteluiden paikkojen välisen siirtymisen omalla kalustollaan.


Majoitustiloissa on pieni määrä tavallisimpia ensiaputarvikkeita.

Joukkueiden huollon on oltava itse tietoisia joukkueen leirille osallistuvien henkilöiden kroonisista sairauksista ja niiden oireista sekä lääkityksestä.

Jokainen joukkue ottaa mukaan joukkuekohtaisen huolto- ja ensiapuvälineistön.

Leirin ruokahuolto tapahtuu Jyväskylän kaupungin ”Kylän kattauksen” johdolla keittiöammattilaisten toimesta. Leirille osallistujia ohjeistetaan käsihygieniaan, millä estetään esim. mahdollisen vatsataudin leviäminen. Tarvittaessa vatsatautiin sairastuneen joukkueen eristäminen muista osallistujista on mahdollista.

koulun poistumistiet kustakin luokasta ja vastaavat tiedot jaetaan majoittujille heitä koskien majoittumisen yhteydessä