Kunnarileirillä kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen

Päivitämme turvallisuuteen liittyviä asioita niiden vahvistuessa.

Järjestäjän yhteystiedot:

Viinijärven urheilijat ry
Y-tunnus 0213 282-4
Joensuuntie 1, 83400 Viinijärvi

Leirin johtaja:

Marko Huhtanen, p. 040 172 2954, sp. marhuh65@gmail.com

Leirin turvallisuus- ja ensiapuvastaava:

Timo Palander, p. 050 324 9260, sp. timo.palander@outlook.com

Otteluiden kentät:

Viinijärvellä, Kirkkotie 2, Liperissä Koulutie 3 sekä Ylämyllyllä Paloaukeantie 10-12.

Ajankohta:

18. – 19.6.2022. Otteluita kentillä klo 9 – 16.00.

Majoituskoulujen ovet ovat lukittuna koko leirin ajan. Sisään pääsee vain yhdestä ovesta, jonka yhteydessä majoitusvalvonta on. Sisään pääsevät ainoastaan leiripassin lunastaneet. Majoitusvalvojille ilmoitetaan kaikki saapumiset ja lähtemiset, sekä luokkaan jäävien määrä, mikäli koko joukkue ei poistu kerralla. Luokkatilan ollessa tyhjä, tulee luokan ulkopuolelle sijoittaa ”tila tyhjä” lappu.

Leiriläisten majoittuessa käydään läpi majoittumiseen liittyvät säännöt sekä toiminta palohälytyksen sattuessa.

Ylimääräisten henkilöiden pääsyä majoitustiloihin estetään pitämällä kaikki ulko-ovet lukittuina.

Kilpailupaikalla toimintaa ohjaa Pesäpalloliiton säännöt ja kilpailupaikalla toimitaan Pesäpalloliiton kilpailumääräysten mukaisesti.

Leiriorganisaatio turvaa toiminnallaan turvallisen leirin. Joukkueiden mukana olevat täysi-ikäiset henkilöt vastaavat myös osaltaan joukkueen jäsenten käyttäytymisestä ja turvallisuudesta. Valmentajien vastuulla on minimoida vahingot ja urheiluvammat.

Joukkueet huolehtivat itse majoituksen, ruokailun ja otteluiden paikkojen välisen siirtymisen omalla kalustollaan. Kentillä ja majoituskoulujen alueella on riittävät pysäköintitilat tähän tarpeeseen.

Jyrinkylän majoituskoulun vastapäätä olevalla puolustusvoimien aidatulla huoltoalueella liikkuminen on kiellettyä. Tämä on syytä huomioida, sillä vieressä on frisbeen heittopaikka. Jos pallo tai frisbeekiekko menee puolustusvoimien alueelle, on sen nouto järjestettävä puolustusvoimien päivystäjän avulla.

Leirin viulaisesta henkilöstä on ensiapukoulutettuja henkilöitä niin, että kentillä sekä majoitusvalvonnassa on aina joku ensiaputaitoinen henkilö.
Kentillä sekä majoitustiloissa on pieni määrä tavallisimpia ensiaputarvikkeita.
Otteluiden aikana kentillä kiertää SPR:n ensiapuryhmä.

Joukkueiden huollon on oltava itse tietoisia joukkueen leirille osallistuvien henkilöiden kroonisista sairauksista ja niiden oireista sekä lääkityksestä.

Jokainen joukkue ottaa mukaan joukkuekohtaisen huolto- ja ensiapuvälineistön.

Mikäli alueella on voimassa koronarajoituksia, toimitaan terveysviranomaisten, AVI:n ja Pesäpalloliiton ohjeiden mukaan.

Leirin ruokahuolto tapahtuu Liperin kunnan keittiöammattilaisten toimesta. Leirille osallistujia ohjeistetaan käsihygieniaan, millä estetään esim. mahdollisen vatsataudin leviäminen. Tarvittaessa vatsatautiin sairastuneen joukkueen eristäminen muista osallistujista on mahdollista.